Tjänster

Livscoaching

Vi hjälper dig att hitta rätt i livet och att göra förändringar.

Metoden bygger på individuella coachande samtal, där vi gör en handlingsplan och sätter upp delmål och slutmål.

Exempel: 

 • Jobb och karriär
 • Ekonomi
 • Socialt liv
 • Kärlek och relationer
 • Fysisk hälsa
 • Personlig utveckling
 • Fritid och vila
 • Omgivning
 • Förändringar/Livsförändringar
 • Stress/stresshantering
 • Träning
 • Kostvanor
 • osv......


 

Personlig coaching

Individutveckling:

Här jobbar vi med självledarskap. Med ett starkt självledarskap mår du bättre och stressar mindre, du blir även effektivare och skapar en bättre balans mellan arbete och fritid. 

Bli den du vill vara!

Är det dags att förändra något i ditt liv? Känner du att det är något som saknas i ditt liv? Vill du ha hjälp att nå dit snabbare?

Personlig coaching är ett effektivare och snabbare sätt att nå resultat.

Här lär vi oss att få mer energi och att använda vår energi till rätt saker. 

Vi sätter upp mål och gör en handlingsplan.

Gruppcoaching

Här arbetar vi med grupper, där ni kan vara upp till tjugo personer.  

Gruppcoachingen handlar inte om den enskilda individen. 

Här får ni lära er allmänt om självledarskap genom livet.

Att coacha sig själv i en förändringsprocess.

Utbildning och föreläsning

Kommer att uppdateras snart

Webbkurser

Kommer att uppdateras snart

Snart kommer det att gå att anmäla sig på webbkurser.

Den första kursen som kommer heter "Din Tid" och den handlar om vad du gör med din tid.