LivscoachCompaniet

                                                                                   Anette Nyström 
                                                                                        Stockholm

Livscoaching

Vad är coaching?

Coaching är att hjälpa någon annan att hjälpa sig själv, coaching innebär att hjälpa någon att nå personliga och eller professionella mål på ett effektivt sätt. 

I coachingen utgår vi ifrån att var och en är expert i sitt eget liv, och har de bästa svaren inom sig själv. Vi utgår också från att alla har den kraften som krävs för att förändra det de vill. Vi fokuserar på lösningar och möjligheter och vi försöker ta fram var och ens unika potential. 

Med andra ord är coaching ett effektivt verktyg som hjälper oss att utveckla det vi tänker, känner och gör. 

Syftet är också att skapa mening och resultat.

Det viktigaste verktyget i coaching är konsten att ställa kraftfulla frågor, och coacha med nyfikenhet. Målet med kraftfulla frågor är att få klienten att öppna upp och berätta mera. Kraftfulla frågor är oftast de öppna frågorna som börjar med:

  • Vad?
  • Vem?
  • Hur?
  • Vilka?
  • Varför?
Coaching handlar inte om att ge råd och tips, det handlar om att klienten lyckas hitta sina egna svar, det ökar sannolikheten för att förverkliga det vi vill uppnå.
Vi har mera förtroende för våra egna svar än för andras.
Om vi hittar lösningen själva förstår vi bättre i vilken riktning vi ska gå. 

Coaching handlar om att skapa motivation och handling. Med motiverande samtal kan vi hjälpa en person igenom en förändringsprocess. Det handlar om vägledning (snarare än rådgivning) för att skapa nya tankebanor för att kunna ändra ett beteende och hitta nya vägar. 

Citat:
"Med små förändringar hela tiden, blir det stora förändringar i slutändan"
"När vi är medvetna kan vi ändra vårt beteende"
"Lever du ett meningsfullt liv? Där varje vecka, timma och minut är meningsfull"
"Slut fred med det förflutna"
"Tänk lite mer på dig själv"

LivscoachCompaniet               

Anette Nyström

Stockholm

E-post: livscoachcompaniet@gmail.com 

Webbadress: livscoachcompaniet.se
Facebook: 
https://www.facebook.com/anette.nystrom.9235 
Linkedin: https://linkedin.com/in/anette-nyström-5168b519b